The Wave Community Event: 霓虹燈燈牌工作坊

The Wave 7月份的 Community event 讓Wavers可以齊齊發揮創意,自己動手設計、製作屬於自己的霓虹燈牌。而今次活動更是聯同小童群益會一齊舉辦!工作坊導師係來自「賽馬會鼓掌.創你程」計劃 – 一個協助在學及待業待學青年規劃前路的項目,十分有意義。一同回顧各Wavers有多認真製作!

ElasticDev

當大家埋頭苦幹工作時,到了三、四點當然想鬆一鬆啦! 為了幫 Wavers 打支強心針,我們凖備了豐富小食等大家在 Happy Hour 時可以開心下。 係享受食物之餘,同時可以與其他Wavers 交流心得,今次有 Waver – Gary Leong 同你分享 ElasticDev 如何去幫助你提高生產力、降低成本及製造更可靠的代碼!